ข่าวและกิจกรรม : จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2558 News

ข่าวและกิจกรรม : จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันที่ 5 ธันวาคม 2558

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนามและชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในภาคใต้ของเวียดนามได้ร่วมกันจัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เป็นผู้นำกล่าวถวายพระพรและจุดเทียนชัยฯ  ทั้งนี้ ได้มีชุมชนชาวไทย/ชาวต่างประเทศในนครโฮจิมินห์ และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน กว่า 400 คน