ข่าวและกิจกรรม : สถานกงสุลใหญ่จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  News

ข่าวและกิจกรรม : สถานกงสุลใหญ่จัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมกับทีมประเทศไทยได้จัดงานวันเฉลิม         พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 ที่ศูนย์การประชุม Gem Center นครโฮจิมินห์  โดยมีนางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ได้เป็นผู้กล่าวนำถวายพระพร และฝ่ายเวียดนามมี นาย Tat Thanh Cang    รองประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ ได้ร่วมกล่าวถวายพระพรด้วย  แขกผู้มีเกียรติที่ร่วมงาน อาทิ  นาย Nguyen Hong Linh เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ จังหวัดบาเหรี่ยหวุงเต่า กงสุลใหญ่ต่างประเทศในนครโฮจิมินห์ นักธุรกิจจากบริษัทชั้นนำไทยและเวียดนาม โดยภายในงาน มีการแสดงจากบริษัท Thai Air Asia และมีร้านอาหารไทยที่ร่วมออกร้าน ได้แก่ ร้านช้างทอง ร้านสามย่าน ร้าน Thai House ขนมไทยจากบริษัท Thai Corp และไส้กรอกจากบริษัท ซีพี เวียดนาม