ข่าวและกิจกรรม : งานเปิดตัวหนังสืออัตชีวประวัติของมาดามโหง่ว ถิ เหว่ News

ข่าวและกิจกรรม : งานเปิดตัวหนังสืออัตชีวประวัติของมาดามโหง่ว ถิ เหว่

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558  นางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดตัวอัตชีวประวัติหนังสือ “Tieng Song bua ghenh - เสียงคลื่นกระทบโขดหิน”  ชีวประวัติท่าน Ngo Thi Hue (โหง่ว ถิ เหว่) ภริยาท่านเหงียน วาน ลินห์ (Nguen Van Linh) อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ผู้ประกาศนโยบาย Doi Moi (เปิดกว้าง) นำเวียดนามสู่ยุคใหม่

 ท่าน Hue นับเป็นวีรสตรีผู้มีบทบาทสำคัญในการรวมประเทศเวียดนามและได้เข้ามาพักอาศัยที่ปทท. ในช่วงเวลาก่อนการรวมชาติด้วย ปัจจุบัน ท่านอายุ 98 ปี อายุการเป็นสมาชิกพรรค 75 ปี นับเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามที่อาวุโสสูงสุดที่ยังมีชีวิตอยู่