ข่าวและกิจกรรม : ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดอันยางเข้าพบกงสุลใหญ่ฯ  News

ข่าวและกิจกรรม : ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดอันยางเข้าพบกงสุลใหญ่ฯ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558  นาย Voung Binh Thanh ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดอันยาง ได้มาเยี่ยมเยือนสถานกงสุลใหญ่ฯ ในโอกาสใกล้วันปีใหม่ปี 2559 โดยนางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์ กงสุลใหญ่ฯ ได้จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดอันยางพร้อมด้วยคณะ