ข่าวและกิจกรรม : คณะจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเยือนสถานกงสุลใหญ่ฯ News

ข่าวและกิจกรรม : คณะจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเยือนสถานกงสุลใหญ่ฯ

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ผู้บริหารระดับสูงของไทยที่ร่วมหลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ โดยนางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์ได้ให้การต้อนรับคณะรวมทั้งได้จัดบรรยายสรุปให้แก่คณะร่วมกับคุณศิริพร กุลเวชสุวรรณ รองประธาน/ผู้ช่วยผู้จัดการด้านการตลาด ธนาคารกรุงเทพ นครโฮจิมินห์ เกี่ยวกับพัฒนาการด้านเศรษฐกิจเวียดนาม