ข่าวและกิจกรรม : สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับบริษัทเอกชนไทยในเวียดนามร่วมระดมทุนช่วยเหลือคนป่วยยากจน News

ข่าวและกิจกรรม : สถานกงสุลใหญ่ฯ ร่วมกับบริษัทเอกชนไทยในเวียดนามร่วมระดมทุนช่วยเหลือคนป่วยยากจน

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ร่วมกับชุมชนนักธุรกิจไทยในเวียดนาม        ได้ระดมเงินทุนมูลค่า 459,492,000 ด่ง และได้มอบให้แก่ Dr.Tran Thanh Long ประธานสมาคมผู้ป่วยยากไร้ นครโฮจิมินห์ เพื่อสนับสนุนโครงการผ่าตัดต้อกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยยากจน  การระดมครั้งนี้ได้รับความสนับสนุนจากบริษัทไทยรายใหญ่ในเวียดนามหลายแห่ง อาทิ  บริษัท 4 Oranges  บริษัท ไทยนครพัฒนา      ห้าง Robin