ข่าวและกิจกรรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาศึกษาดูงานที่นครโฮจิมินห์ News

ข่าวและกิจกรรม : มหาวิทยาลัยขอนแก่นมาศึกษาดูงานที่นครโฮจิมินห์

เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2558 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เข้าเยี่ยมคารวะนางสาวพรรณพิมล สุวรรณพงศ์ ในโอกาสมาศึกษาดูงานที่นครโฮจิมินห์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เริ่มโครงการสหกิจศึกษาโดยนำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่สนใจมาฝึกงานที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นเวลา 3-4 เดือน โดยในครั้งนี้  มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะนำกลุ่มนักศึกษามาฝึกงานที่บริษัทไทยในเวียดนามเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์   ทั้งนี้ คณะได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับข้อมูลและกฏหมายแรงงานเวียดนามโดย                ความอนุเคราะห์จากคุณชนินทร์ฯ ผู้จัดการทั่วไป  บริษัทซีพี เวียดนาม