ข่าวและกิจกรรม : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดงาน International Press Conference on Sasin-Royal Thai Government Scholarships News

ข่าวและกิจกรรม : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดงาน International Press Conference on Sasin-Royal Thai Government Scholarships

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมกับสถาบันบัณทิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงาน International Press Conference on Sasin-Royal Thai Government Scholarshipsขึ้นที่สถานกงสุลใหญ่ฯ โดยงานมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกี่ยวกับทุนSasin-Royal Thai Governmentสำหรับนักศึกษาเวียดนามที่สนใจจะไปศึกษาต่อในระดับบริหารธุรกิจมหาบัณทิต ที่ศศินทร์ สำหรับปีการศึกษา 2559 ทั้งนี้ ทุน Sasin-Royal Thai Government Scholarshipsเป็นทุนการศึกษาที่สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถาบันบัณทิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไฟล์แนบ