ข่าวและกิจกรรม : เข้าร่วมงานกฐินสามัคคีที่วัดพุทธเกษร จังหวัดบาเหรี่ย หวุงเต่า News

ข่าวและกิจกรรม : เข้าร่วมงานกฐินสามัคคีที่วัดพุทธเกษร จังหวัดบาเหรี่ย หวุงเต่า

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558  สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ พร้อมด้วยชาวไทยและเวียดนามที่นับถือศาสนาพุทธในเวียดนามได้พร้อมใจกันเข้าร่วมงานกฐินสามัคคีที่วัดพุทธเกษร จังหวัดบาเหรี่ย หวุงเต่า  การจัดงานกฐินสามัคคีครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชุมชนชาวไทยและบริษัทไทยที่ตั้งอยู่ในจังหวัดทางตอนใต้ของเวียดนาม อาทิ บริษัท SCG บริษัท CP เวียดนาม  บริษัทสีอุไรพาณิชย์ บริษัทวีนาวิสต้า บริษัทแพรนด้า บริษัท Orient Spa  ร้านอาหารช้างทอง