ข่าวและกิจกรรม : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 News

ข่าวและกิจกรรม : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดงานเลี้ยงรับรองคณะกงสุลต่างประเทศ หน่วยงานราชการ และภาคธุรกิจไทย-เวียดนามสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดกิจกรรมเนื่องในวโรกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557