ข่าวและกิจกรรม : วันที่ 12 ตุลาคม 2557 ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีและตักบาตรเทโว ที่วัด HUE HUNG (สำนักสงฆ์พุทธเกษร) จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่า  News

ข่าวและกิจกรรม : วันที่ 12 ตุลาคม 2557 ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีและตักบาตรเทโว ที่วัด HUE HUNG (สำนักสงฆ์พุทธเกษร) จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่า

วันที่ 12 ตุลาคม 2557 ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีและตักบาตรเทโว ที่วัด HUE HUNG (สำนักสงฆ์พุทธเกษร) จังหวัดบ่าเหรียะ-หวุงเต่า  ซึ่งมีพระอาจารย์ ธาตรี พระธรรมทูตจากไทยจำวัดอยู่