ข่าวและกิจกรรม : กงสุลใหญ่ร่วมงานประชุมของสมาคมช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้นครโฮจิมินห์ News

ข่าวและกิจกรรม : กงสุลใหญ่ร่วมงานประชุมของสมาคมช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้นครโฮจิมินห์

กงสุลใหญ่ร่วมงานประชุมของสมาคมช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้นครโฮจิมินห์จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ตค. 2557 ที่ Reunification Palace ในงานดังกล่าว กสญ. ได้รับเกียรติบัตรจากประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ เนื่องจากที่กสญ.ได้ระดมการบริจาคเพื่อดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ต่างๆ เป็นเวลาต่อเนื่องหลายปี ซึ่งมอบโดยท่าน Tat Thanh Cang รองประธานคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์