ข่าวและกิจกรรม : กงสุลใหญ่  ณ นครโฮจิมินห์ เข้าเยี่ยมคารวะ นายหวอ วัน เถือง รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ประจำนครโฮจิมินห์ News

ข่าวและกิจกรรม : กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เข้าเยี่ยมคารวะ นายหวอ วัน เถือง รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ ประจำนครโฮจิมินห์

วันที่ 26 กันยายน 2557 กงสุลใหญ่  ณ นครโฮจิมินห์ เข้าเยี่ยมคารวะ รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม