ข่าวและกิจกรรม : รองกงสุลใหญ่ และภาคเอกชน มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (USSH)  News

ข่าวและกิจกรรม : รองกงสุลใหญ่ และภาคเอกชน มอบทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (USSH)

วันที่29 กันยายน  2557 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และภาคเอกชนไทย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) และ บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาภาควิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (USSH) โดยในปีการศึกษานี้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และภาคเอกชนไทย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ได้มอบทุนการศึกษารวม 12 ทุน