ข่าวและกิจกรรม : คณะผู้บริหารสำนักงบประมาณเยี่ยมชมกิจการในเครือซีพีที่เวียดนาม และรับฟังบรรยายสรุป News

ข่าวและกิจกรรม : คณะผู้บริหารสำนักงบประมาณเยี่ยมชมกิจการในเครือซีพีที่เวียดนาม และรับฟังบรรยายสรุป

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557  คณะผู้บริหารสำนักงบประมาณเยี่ยมชมกิจการในเครือซีพีเวียดนาม และรับฟังบรรยายสรุป ณ ที่ทำการบริษัท จังหวัดด่งไน