ข่าวและกิจกรรม : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และทีมประเทศไทยประจำนครโฮจิมินห์ News

ข่าวและกิจกรรม : สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และทีมประเทศไทยประจำนครโฮจิมินห์

วันที่24 กันยายน 2557 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และทีมประเทศไทยประจำนครโฮจิมินห์ ให้การต้อนรับ บรรยายสรุป และประชุมหารือร่วมกับคณะผู้บริหารจากสำนักงบประมาณ ในเรื่องแนวทางการตั้งงบประมาณบูรณาการในต่างประเทศ ที่สำนักงานสถานกงสุลใหญ่ นครโฮจิมินห์