ข่าวและกิจกรรม : สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครโฮจิมินห์ ให้การต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) News

ข่าวและกิจกรรม : สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครโฮจิมินห์ ให้การต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

วันที่23 กันยายน 2557 สถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครโฮจิมินห์ ให้การต้อนรับ และจัดบรรยายสรุป ลู่ทางการค้าและการลงทุนไทยในเวียดนามภาคใต้ ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)และนักธุรกิจไทยที่สนใจ ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ๋