ข่าวและกิจกรรม : กงสุลใหญ่  ณ นครโฮจิมินห์ ให้การรับรองและบรรยายสรุปให้แก่คณะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา News

ข่าวและกิจกรรม : กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ให้การรับรองและบรรยายสรุปให้แก่คณะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา

กงสุลใหญ่  ณ นครโฮจิมินห์ ให้การรับรองและบรรยายสรุปให้แก่คณะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดย พลตรีองอาจ ชวาลวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557