ข่าวและกิจกรรม : กงสุลใหญ่  ณ นครโฮจิมินห์ ให้การรับรองและบรรยายสรุปข้อมูลเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน News

ข่าวและกิจกรรม : กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ให้การรับรองและบรรยายสรุปข้อมูลเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 กงสุลใหญ่  ณ นครโฮจิมินห์ ให้การรับรองและบรรยายสรุปข้อมูลเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน  แก่คณะกรมศุลกากร 
นำโดยผู้อำนวยการศุลกากรเขต1ภาคกลางและภาคตะวันออก และผู้อำนวยการศุลกากรจังหวัดในเขต1