ข่าวและกิจกรรม : กงสุลใหญ่  ณ นครโฮจิมินห์ ให้การรับรองคณะผู้บริหารจังหวัดฉะเชิงเทรา News

ข่าวและกิจกรรม : กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ให้การรับรองคณะผู้บริหารจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่15 กันยายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา กงสุลใหญ่  ณ นครโฮจิมินห์ ให้การรับรองคณะผู้บริหารจังหวัดฉะเชิงเทรา นำโดยนายไพศาล พิมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานและลงนามความตกลงกับสภาการค้าและอุตสาหกรรมนครเกิ่นเทอ เรื่องการส่งออกพันธุ์ปลากะพงขาวและผลไม้แปรรูป