ข่าวและกิจกรรม : กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ให้การรับรองคณะรองผู้ว่าฯ 4 จังหวัด News

ข่าวและกิจกรรม : กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ให้การรับรองคณะรองผู้ว่าฯ 4 จังหวัด

วัน 14 กันยายน 2557 กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ให้การรับรองคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สมุทรงคราม อ่างทองและจังหวัดลพบุรี เนื่องในโอกาสนำคณะผู้ประกอบการมาร่วมงาน Fruit and Food Fair ที่นครโฮจิมินห์