ข่าวและกิจกรรม :  กงสุลใหญ๋ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมงาน "Ho Chi Minh City : Our common Home"  News

ข่าวและกิจกรรม : กงสุลใหญ๋ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมงาน "Ho Chi Minh City : Our common Home"

เมื่อวันที่12-14 กันยายน ที่ผ่านมา กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมงาน " Ho Chi Minh City : Our Common home " ซึ่งเป็นงานเทศกาลประจำปี จัดโดยคณะกรรมการประชาชนนครโฮจิมินห์ และคณะกงสุลต่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศประจำนครโฮจิมินห์