ข่าวและกิจกรรม : เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะข้าราชการมาปฏิบัติงาน ณ สกญ. นครโฮจิมินห์ News

ข่าวและกิจกรรม : เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะข้าราชการมาปฏิบัติงาน ณ สกญ. นครโฮจิมินห์

เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะข้าราชการฝ่ายบรรณสารและห้องสมุด และ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มาปฏิบัติงาน ณ สกญ. นครโฮจิมินห์ ในการจัดการระบบเอกสาร จัดห้องสมุด และ ระบบเว็บไซต์ สกญ. นครโฮจิมินห์ ระหว่างวันที่ 8 - 14 กันยายน 2557