ข่าวและกิจกรรม : กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ Thai food and fruit festival News

ข่าวและกิจกรรม : กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ Thai food and fruit festival

กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ Thai food and fruit festival ซึ่งนำผลไม้จาก 7 จังหวัดในประเทศไทยมาแสดงและจำหน่าย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2557