ข่าวและกิจกรรม : เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย เป็นประธานเปิดคูหาประเทศไทย ในงาน International Travel Expo 2014 News

ข่าวและกิจกรรม : เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย เป็นประธานเปิดคูหาประเทศไทย ในงาน International Travel Expo 2014

กงสุญใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโฮจิมินห์ เชิญท่านเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ให้เกียรติเปิดคูหาประเทศไทยภายในงาน International Travel Expo 2014 ระหว่างวันที่ 11 -  13 กันยายน 2557  โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากประเทศกัมพูชา  เวียดนาม  พม่า  และลาว  รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากไทย เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย ภายในงานดังกล่าว