ข่าวและกิจกรรม : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เวียดนามประกาศหยุดทำการจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 News

ข่าวและกิจกรรม : สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เวียดนามประกาศหยุดทำการจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563