ข่าวและกิจกรรม : เส้นทางนครโฮจิมินห์-กรุงเทพฯ และเส้นทางกรุงฮานอย-กรุงเทพฯ วันนี้ (24 มีนาคม 2563) เป็นวันสุดท้าย และนับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 จะไม่มีเที่ยวบินนครโฮจิมินห์-กรุงเทพฯ และกรุงฮานอย - กรุงเทพฯ อีกจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563 (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น) News

ข่าวและกิจกรรม : เส้นทางนครโฮจิมินห์-กรุงเทพฯ และเส้นทางกรุงฮานอย-กรุงเทพฯ วันนี้ (24 มีนาคม 2563) เป็นวันสุดท้าย และนับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 จะไม่มีเที่ยวบินนครโฮจิมินห์-กรุงเทพฯ และกรุงฮานอย - กรุงเทพฯ อีกจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563 (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น)

สายการบินไทยนครโฮจิมินห์และกรุงฮานอยได้รับแจ้งจากส่วนกลางเมื่อสักครู่ ให้ทำการบินเส้นทางนครโฮจิมินห์-กรุงเทพฯ และเส้นทางกรุงฮานอย-กรุงเทพฯ วันนี้ (24 มีนาคม 2563) เป็นวันสุดท้าย และนับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 จะไม่มีเที่ยวบินนครโฮจิมินห์-กรุงเทพฯ และกรุงฮานอย - กรุงเทพฯ อีกจนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2563 (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น)
 
เพื่อลดภาระคนไทยที่ต้องเดินทางกลับประเทศด่วนในเที่ยวบินเย็นวันนี้ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไปตั้งเคาท์เตอร์ที่ท่าอากาศยานนครโฮจิมินห์คู่กับเคาท์เตอร์ check-in ของการบินไทย สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอให้ท่านเตรียมใบรับรองแพทย์ fit to fly มาที่ท่าอากศยานโดยสามารถรับใบรับรองจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่ท่าอากาศยานครับ
 
** สรุปขั้นตอนที่ต้องทำสำหรับผู้ที่ต้องเดินทางด่วนคืนนี้
 
1. สำรองบัตรโดยสารหรือเปลี่ยนเที่ยวบินในบัตรโดยสารเดิม ด้วยตนเอง
2. ขอใบรับรองแพทย์ที่ระบุถ้อยคำว่า Fit to fly จากโรงพยาบาล/คลินิกที่สถานกงสุลใหญ่ฯ แนะนำท่านแล้วในก่อนหน้านี้
3. ขอให้ท่านมาที่ท่าอากาศยานตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป แล้วขอใบรับรองของสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่เคาท์เตอร์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ
4. ไป check-in ที่เคาท์เตอร์ของการบินไทย (เคาท์เตอร์ check-in ปิดเวลา 19.30 น.)