ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์และภริยา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่ออำลา Dr. K. Srikar Reddy News

ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์และภริยา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่ออำลา Dr. K. Srikar Reddy

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์และภริยา ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่ออำลา Dr. K. Srikar Reddy พร้อมด้วยนาง Prathima Koppula ภริยา ในโอกาสที่ Dr. Reddy ครบวาระประจำการในฐานะกงสุลใหญ่อินเดียประจำนครโฮจิมินห์ และต้อนรับนาง Wong Chia Chiann และนาย Sok Dareth กงสุลใหญ่มาเลเซียและกัมพูชาคนใหม่ ในโอกาสที่กงสุลใหญ่ฯทั้งสองท่านได้เข้ารับตำแหน่ง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ อย่างเป็นทางการ โดยมีข้าราชการสถานกงสุลใหญ่มาเลเซียและไทยเข้าร่วมด้วย