ข่าวและกิจกรรม : เมื่อระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2563 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้ให้การต้อนรับนายสรรเสริญ สมะลาภา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  News

ข่าวและกิจกรรม : เมื่อระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2563 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้ให้การต้อนรับนายสรรเสริญ สมะลาภา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เมื่อระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2563 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้ให้การต้อนรับนายสรรเสริญ สมะลาภา กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และคณะผู้บริหารจากกระทรวงพาณิชย์ อาทิ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ผู้อำนวยการสำนักงานการค้าในต่างประเทศ นครโฮจิมินห์และเจ้าหน้าที่ ในโอกาสที่นายสรรเสริญฯ นำคณะเข้าร่วมการประชุม ASEAN Economic Minister's Retreat (AEMR) ครั้งที่ 26 ที่โรงแรม Furama นครดานัง

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายสรรเสริญฯ และคณะเมื่อค่ำวันที่ 10 มีนาคม 2563 นอกจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ ยังได้ถือโอกาสที่มาราชการที่เวียดนามภาคกลางครั้งนี้ พบกับภาคธุรกิจไทยในนครดานังและเมืองใกล้เคียง ด้วย