ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นาง Nguyen Thu Thuy รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประเทศเวียดนาม (AIT-Vietnam) ได้เข้าพบหารือกับนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ โดยมีรองกงสุลใหญ่ และกงสุลฝ่ายเศรษฐกิจและความร่วมมือเข้าร่วมด้วย News

ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นาง Nguyen Thu Thuy รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประเทศเวียดนาม (AIT-Vietnam) ได้เข้าพบหารือกับนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ โดยมีรองกงสุลใหญ่ และกงสุลฝ่ายเศรษฐกิจและความร่วมมือเข้าร่วมด้วย

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 นาง Nguyen Thu Thuy รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ประเทศเวียดนาม (AIT-Vietnam) ได้เข้าพบหารือกับนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ โดยมีรองกงสุลใหญ่ และกงสุลฝ่ายเศรษฐกิจและความร่วมมือเข้าร่วมด้วย

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ สถานเอกอัครราชทูตฯ และ AIT ในด้าน (1) ความเป็นไปได้ในการจัดการฝึกอบรม/สัมมนาสำหรับภาคเอกชนไทยในเวียดนาม (2) การเสริมสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า AIT ที่กลับมาประเทศเวียดนามแล้วกับภาคธุรกิจไทยภายใต้สมาคมนักธุรกิจในเวียดนาม (TBA) (3) การจัดกิจกรรมด้าน CSR ร่วมกัน โดยร่วมกับสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม (TVBC) ในการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนเวียดนาม และ (4) ความเป็นไปได้ที่จะเชื่อมโยงระหว่าง AIT กับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการจ้างงาน

กงสุลใหญ่ได้ย้ำความตั้งใจของสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่จะร่วมมือกับ AIT ประเทศไทยและ AIT เวียดนาม รวมทั้งกับเครือข่ายศิษย์เก่า AIT ในเวียดนามต่อไป โดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอยก็เคยไปเยือน AIT ประเทศไทยแล้ว ส่วนกงสุลใหญ่ฯ ก็ได้มีโอกาสพบอธิการบดี AIT ประเทศไทย ครั้งหนึ่งแล้วเมื่ออธิการบดีมาเยือนนครโฮจิมินห์เมื่อปี 2562 ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ได้ฝากความระลึกถึงไปยังผู้อำนวยการ AIT เวียดนาม ด้วย และหวังว่าจะมีโอกาสพบกันต่อไป

ทั้งนี้ AIT-Vietnam ได้ก่อตั้งขึ้นกว่า 25 ปี มีสำนักงานในกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห์ โดยปัจจุบัน มีศิษย์เก่าชาวเวียดนามที่จบการศึกษาจาก AIT ประเทศไทยกว่า 3,800 คน โดยเป็นกลุ่มศิษย์เก่า AIT ที่ใหญที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก ซึ่งดำเนินงานอยู่ในภาคส่วนต่างๆ ของเวียดนาม ทั้งภาควิชาการ ภาครัฐและเอกชน