ข่าวและกิจกรรม :  ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เรื่อง ประกาศผลรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลและประมวลข้อมูลประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ News

ข่าวและกิจกรรม : ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เรื่อง ประกาศผลรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลและประมวลข้อมูลประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์