ข่าวและกิจกรรม : สำนักข่าวต่าง ๆ ของเวียดนามนำเสนอข่าวการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนไทย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563  News

ข่าวและกิจกรรม : สำนักข่าวต่าง ๆ ของเวียดนามนำเสนอข่าวการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนไทย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักข่าวต่าง ๆ ของเวียดนามนำเสนอข่าวการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนไทย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 (ท่านสามารถอ่านข่าวเดียวกันของสำนักข่าวต่าง ๆ ได้ในคอมเม้นท์ของโพสท์นี้ครับ)

 

ที่มา : https://youtu.be/hlXeaGJ6kO8

 

http://kinhtevadubao.vn/chi-tiet/189-15975-tong-lanh-su-quan-thai-lan-keu-goi-hien-mau-giua-dich-benh-covid-19.html?fbclid=IwAR0ZKSZw6WD1ONeZCAJgx6Q8RVGKsPdR5SWE6j0v7T_CFVCd8fNTH1Hq_gY

 

https://leadernetwork.vn/tong-lanh-su-quan-thai-lan-keu-goi-hien-mau-nhan-dao-nhieu-doanh-nghiep-tich-cuc-huong-ung/?fbclid=IwAR1Ta351JPS4otRVwLfbuzSmQoX4QdHcDglHMdOTHQ_tOkSSMD-YaSTAp7o

 

http://netnews.vn/Tong-Lanh-su-quan-Thai-Lan-hien-mau-cuu-nguoi-mua-dich-Covid-19-home-285-0-2212815.html?fbclid=IwAR3sI_Rz0VZxVuMXtGW13QvbpwdehS9aQ6z7O26CxKLhxLyGR2t3wJrMl2E

 

https://congthuong.vn/tong-lanh-su-quan-thai-lan-keu-goi-hien-mau-giua-dich-benh-covid-19-132903.html?fbclid=IwAR2f4KomzoEcrc5QKbbc626QPArSjGC5v7h9NI1T_km317xNeqSHPVk1__w