ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ พร้อมด้วยนางสาว ดรุณรัตน์ แต่งอักษร กงสุล  นำปัจจัยจำนวน 10,000,000 ด่ง ที่ได้รับจากบริษัท ไทยนครพัฒนา (เวียดนาม) ที่มุ่งเพื่อจัดซื้อรถจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนเวียดนามที่ยากไร้ ไปบริจาคตามความประสงค์ของบริษัท News

ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ พร้อมด้วยนางสาว ดรุณรัตน์ แต่งอักษร กงสุล นำปัจจัยจำนวน 10,000,000 ด่ง ที่ได้รับจากบริษัท ไทยนครพัฒนา (เวียดนาม) ที่มุ่งเพื่อจัดซื้อรถจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนเวียดนามที่ยากไร้ ไปบริจาคตามความประสงค์ของบริษัท

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ พร้อมด้วยนางสาว ดรุณรัตน์ แต่งอักษร กงสุล  นำปัจจัยจำนวน 10,000,000 ด่ง ที่ได้รับจากบริษัท ไทยนครพัฒนา (เวียดนาม) ที่มุ่งเพื่อจัดซื้อรถจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนเวียดนามที่ยากไร้ ไปบริจาคตามความประสงค์ของบริษัท ในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้นำเงินจำนวน 5,000,000.- ด่ง ไปถวายแด่พระทิต เถี่ยน เจี้ยว เจ้าอาวาส วัดกี่กวาง 2 (Chùa Kỳ Quang 2) นครโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของมูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่รับอุปการะเด็กกำพร้าชาวเวียดนามมากกว่า 245 คน  และอีกจำนวน 5,000,000.- ด่ง บริจาคให้แก่พระทิค เทียน เต็ม รองประธานสภาบริหารของพุทธสมาคมแห่งชาติเวียดนาม ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโฝ่มินห์ (Chùa Phổ Minh) นครโฮจิมินห์ อีกตำแหน่งหนึ่ง โดยที่วัดโฝ่มินห์เป็นวัดที่สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนแก่นักเรียนของโรงเรียนในเขตก่อวัป ที่อยู่ใกล้กับวัด และสถานกงสุลใหญ่ฯ เคยร่วมกิจกรรมการกุศลกับวัดทั้งสองมาก่อนแล้ว ทั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ ยังได้บริจาคเงินส่วนตัวจำนวนหนึ่งแก่วัดทั้งสอง สมทบเงินบริจาคจากบริษัทไทยนครพัฒนา (เวียดนาม) ด้วย
 
ในโอกาสนี้ เจ้าอาวาสของทั้ง 2 วัด ได้อนุโมทนาและขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ฯ และบริษัทไทยนครพัฒนา (เวียดนาม) อันเป็นภาคเอกชนไทยในเวียดนาม ที่ตระหนักถึงความสำคัญของกิจกรรมสาธารณกุศล และความสัมพันธ์ของการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นอกจากนั้น กงสุลใหญ่ฯ และคณะยังได้เยี่ยมชมกิจกรรมสอนภาษาไทยให้คนเวียดนามที่วัดโฝ่มินห์ และชม “ห้องไทย” ในวัดดังกล่าว ที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ด้านพุทธศาสนาระหว่างไทย-เวียดนาม โดยเฉพาะระหว่างวัดโฝ่มินห์กับวัดและสถาบันการศึกษาทางพุทธศาสนาในประเทศไทย