ข่าวและกิจกรรม : นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และ ดร. สุภาพร สุขมาก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการอายุน้อยร้อยล้าน ตอนบุกโฮจิมินห์ ส่องโอกาสทองของนักธุรกิจไทย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามและศักยภาพทางเศรษฐกิจในเวียดนามตอนใต้  News

ข่าวและกิจกรรม : นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และ ดร. สุภาพร สุขมาก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการอายุน้อยร้อยล้าน ตอนบุกโฮจิมินห์ ส่องโอกาสทองของนักธุรกิจไทย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามและศักยภาพทางเศรษฐกิจในเวียดนามตอนใต้

นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และ ดร. สุภาพร สุขมาก ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการอายุน้อยร้อยล้าน ตอนบุกโฮจิมินห์ ส่องโอกาสทองของนักธุรกิจไทย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนามและศักยภาพทางเศรษฐกิจในเวียดนามตอนใต้