ข่าวและกิจกรรม : ข่าวและกิจกรรม : ข้อมูลและวิธีรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในนครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม News

ข่าวและกิจกรรม : ข่าวและกิจกรรม : ข้อมูลและวิธีรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในนครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม