ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และภริยา พร้อมทั้งข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้การต้อนรับ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  News

ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และภริยา พร้อมทั้งข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้การต้อนรับ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และภริยา พร้อมทั้งข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้การต้อนรับ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมภริยา และคณะผู้บริหารบริษัทฯ จากประเทศไทย รวมถึง นาง Tran Kim Nga กรรมการบริษัทและนาย Neo Gim Siong Bennett กรรมการผู้จัดการบริษัท Saigon Beer – Alcohol – Beverage Corporation ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นครโฮจิมินห์ และผู้จัดการบริษัทการบินไทยประจำเวียดนามเข้าร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วย

ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้นำคณะเยี่ยมชมบ้านพักและเล่าถึงสายสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ระหว่างไทยและเวียดนาม โดยได้เลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะและหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในเวียดนาม รวมทั้งแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของบริษัท ตามที่บริษัทได้เรียนเชิญ ดร. สุเมธฯ เป็นที่ปรึกษา ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ได้ยืนยันความพร้อมของภาครัฐไทยในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเอกชนไทยในเวียดนามเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งยินดีที่จะสนับสนุนกิจกรรม CSR ของบริษัทต่อไปด้วย