ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ได้ร่วมพิธีเปิดงาน Vietnam International Agricultural Fair 2019 ครั้งที่ 15 ณ นครเกิ่นเทอ News

ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ได้ร่วมพิธีเปิดงาน Vietnam International Agricultural Fair 2019 ครั้งที่ 15 ณ นครเกิ่นเทอ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ได้ร่วมพิธีเปิดงาน Vietnam International Agricultural Fair 2019 ครั้งที่ 15 ณ นครเกิ่นเทอ ซึ่งจัดโดยศูนย์ส่งเสริมการค้าและการลงทุนนครเกิ่นเทอ ภายใต้กระทรวงการค้าและการลงทุน ร่วมกับคณะกรรมการประชาชนนครเกิ่นเทอ โดยมีนาย Trương Quang Hoài Nam รองประธานคณะกรรมการประชาชนนครเกิ่นเทอ เป็นประธานในพิธีเปิด และนาย Hoang Vinh Bao รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศของรัฐบาลกลางเวียดนาม ร่วมกล่าวเปิดนิทรรศการภาพถ่ายและภาพยนตร์สารคดีอาเซียน ซึ่งมาร่วมจัดแสดงในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

ภายในงาน มีผู้ประกอบการไทยด้านอุปกรณ์การเกษตร โดรนการเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร และเคมีการเกษตรเข้าร่วมงาน 5 ราย โดยมี 3 ซุ้มแสดงสินค้า ซึ่งได้รับการสนับสนุนการจัดสร้างซุ้มเป็นรูปแบบ Thai Pavilion ร่วมกัน จาก สถานกงสุลใหญ่ฯ ประกอบด้วย บริษัท T.P. Mechenical Engineering, Sitto Vietnam, Sri Siam Agricultural Equipment, CentrovisioN และ BYK Intertrade โดยมีนายอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการลงทุน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย นอกจากนั้น ในเย็นวันเดียวกัน สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เชิญบริษัทไทยที่เข้าร่วมงาน อัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการลงทุน และผู้แทน Vietnam Chamber of Commerce and Industry - VCCI สาขานครเกิ่นเทอ รับประทานอาหารค่ำร่วมกันด้วย

การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาลไทยในการสนับสนุนการส่งออกเครื่องจักรกลการเกษตรไปยังต่างประเทศ ซึ่งนครเกิ่นเทอถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผลผลิตข้าวเพื่อส่งออกกว่าร้อยละ 90 ส่งออกสัตวน้ำกว่าร้อยละ 60 และส่งออกผักผลไม้กว่าร้อยละ 70 ของประเทศ