ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ภายหลังการเยี่ยมคารวะเลขาธิการพรรคจังหวัดบ่าเหรี่ย-หวุงเต่า กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์และคณะ ได้เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของบริษัท Long Son Petrochemical (LSP) ภายใต้เครือบริษัท SCG Vietnam ที่อำเภอ Long Son จังหวัดบ่าเหรี่ย-หวุงเต่า News

ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ภายหลังการเยี่ยมคารวะเลขาธิการพรรคจังหวัดบ่าเหรี่ย-หวุงเต่า กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์และคณะ ได้เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของบริษัท Long Son Petrochemical (LSP) ภายใต้เครือบริษัท SCG Vietnam ที่อำเภอ Long Son จังหวัดบ่าเหรี่ย-หวุงเต่า

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ภายหลังการเยี่ยมคารวะเลขาธิการพรรคจังหวัดบ่าเหรี่ย-หวุงเต่า กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์และคณะ ได้เยี่ยมชมการดำเนินกิจการของบริษัท Long Son Petrochemical (LSP) ภายใต้เครือบริษัท SCG Vietnam ที่อำเภอ Long Son จังหวัดบ่าเหรี่ย-หวุงเต่า โดยมีนายพิเชษฐ์ ตั้งปัญญารัช General Director บริษัทฯ นายประวีณ วิโรจน์พันธุ์ General Director บริษัท SCG เวียดนาม และคณะผู้บริหารบริษัท LSP ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายความคืบหน้าการพัฒนาโครงการ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการผลิตได้ในปี 2565

ปัจจุบัน โครงการ Long Son Petrochemical Complex เป็นโครงการปิโตรเคมีครบวงจรขนาดใหญ่ที่สุดในเวียดนามและในภูมิภาคอาเซียน มูลค่าการลงทุนรวมกว่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อแล้วเสร็จจะสามารถผลิตโอเลฟินได้ 1.6 ล้านตันต่อปีและมีการจ้างงานชาวเวียดนามกว่า 18,000 คน ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับนโยบาย CSR และการพัฒนาชุมชนโดยรอบให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ต่อมา บริษัท SCG เวียดนามได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันแก่กงสุลใหญ่และคณะโดยมีชุมชนไทยในจังหวัดบ่าเหรี่ย-หวุงเต่ากว่า 20 คน เข้าร่วมด้วย