ข่าวและกิจกรรม : งานกฐินสามัคคีที่วัด Hue Hung (วัดพุทธเกษร)  News

ข่าวและกิจกรรม : งานกฐินสามัคคีที่วัด Hue Hung (วัดพุทธเกษร)

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์พร้อมภริยา ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทย นครโฮจิมินห์ รวมทั้ง พันเอกดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยทูตทหารบกรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารไทย ณ กรุงฮานอย และนาวาเอกเสนีย์ พวงทวีสุข รน. ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ณ กรุงฮานอย ได้ร่วมงานกฐินสามัคคีที่วัด Hue Hung (วัดพุทธเกษร) โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้รับเชิญจากพระครูใบฎีกาธาตรี ชยวฑโฒ ให้เข้าร่วมงานดังกล่าวในฐานะประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส โดยมีนายอัฐพร โพธิ์รี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี เวียดนาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและเป็นประธานคณะเจ้าภาพในงานกฐินสามัคคีครั้งนี้ นอกจากนี้ มีผู้แทนจากพุทธสมาคมเวียดนาม กรมกิจการศาสนาของจังหวัดบาเหรี่ย-หวุงเต่า และคณะจากวัดท่าพระ กรุงเทพฯ ประเทศไทย เข้าร่วม พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวไทยและเวียดนามในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานกว่า 700 คน