ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 นาย Bruno Jousselin, Managing Director และนายประสิทธิ์ วัชรชัยโสภณสิริ Finance & Accounting Director บริษัท MM Mega Market ได้พบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่นาย Jousselin มาเข้ารับตำแหน่งที่นครโฮจิมินห์ News

ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 นาย Bruno Jousselin, Managing Director และนายประสิทธิ์ วัชรชัยโสภณสิริ Finance & Accounting Director บริษัท MM Mega Market ได้พบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่นาย Jousselin มาเข้ารับตำแหน่งที่นครโฮจิมินห์

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 นาย Bruno Jousselin, Managing Director และนายประสิทธิ์ วัชรชัยโสภณสิริ Finance & Accounting Director บริษัท MM Mega Market ได้พบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่นาย Jousselin มาเข้ารับตำแหน่งที่นครโฮจิมินห์ และได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทในเวียดนาม

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับ

(1) การส่งเสริมการค้าสองทางระหว่างไทยและเวียดนาม โดยเฉพาะการส่งเสริมสินค้า OTOP ไทยในประเทศเวียดนามและสินค้า OCOP เวียดนามในไทย ซึ่งบริษัท MM แจ้งว่าระหว่างวันที่ 7-9 เดือนพฤศจิกายน 2562 บริษัท MM Mega Market และกลุ่ม BJC ประเทศไทยจะได้ร่วมกับนครโฮจิมินห์จัดงานแสดงสินค้าเวียดนาม ณ ห้างสรรพสินค้า Big C ราชดำริ กรุงเทพฯ

(2) การส่งเสริมกิจกรรมของบริษัทด้าน CSR และการร่วมมีส่วนพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนชาวเวียดนาม ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ยินดีสนับสนุน

(3) ศักยภาพของตลาดค้าส่งสำหรับโรงแรมและร้านอาหาร (HORECA) และอาหารแปรรูป ซึ่งมีศักยภาพสูง