ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์จัดพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  News

ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์จัดพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์จัดพิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดจันทรังษี เขต 3 นครโฮจิมินห์ โดยมีนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์และภริยาเป็นประธาน และมีพระยัน ลุง เจ้าอาวาสวัดจันทรังษี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ตลอดจนมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานทีมประเทศไทย และอาสาสมัครเพื่อนไทย จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในนครโฮจิมินห์เข้าร่วม โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเบื้องหน้าพระประธานของหอฉัน จากนั้นจึงได้นำผู้เข้าร่วมประเคนภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 25 รูป พระสงฆ์อนุโมทนาและเจริญพระพุทธมนต์ เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว