ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดพิธีวางพวงมาลา และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว News

ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดพิธีวางพวงมาลา และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ จัดพิธีวางพวงมาลา และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์และภริยาเป็นประธาน และมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานทีมประเทศไทย และอาสาสมัครเพื่อนไทย จากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในนครโฮจิมินห์เข้าร่วม โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วจึงวางพวงมาลาในนามสำนักงานทีมประเทศไทย ภาคธุรกิจไทยและชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล จากนั้นจึงกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำผู้เข้าร่วมจุดเทียน และยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ