ข่าวและกิจกรรม : กงสุลใหญ่ฯ และภริยา เยี่ยมคารวะนางโง ถิ เหวะ ภริยานายเหวียน วัน ลิน อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ในโอกาสวันสตรีเวียดนาม 20 ตุลาคม 2562 News

ข่าวและกิจกรรม : กงสุลใหญ่ฯ และภริยา เยี่ยมคารวะนางโง ถิ เหวะ ภริยานายเหวียน วัน ลิน อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ในโอกาสวันสตรีเวียดนาม 20 ตุลาคม 2562

กงสุลใหญ่ฯ และภริยา เยี่ยมคารวะนางโง ถิ เหวะ ภริยานายเหวียน วัน ลิน อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ในโอกาสวันสตรีเวียดนาม 20 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ พร้อมนางวราภรณ์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ภริยา นำกระเช้าดอกไม้เข้าเยี่ยมคารวะนางโง ถิ เหวะ (Ngo Thi Hue) ภริยานายเหวียน วัน ลิน (Nguyen Van Linh) อดีตเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (พ.ศ. 2529 - 2534) ผู้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันนโยบายโด๋ยเม้ย (Doi Moi) ซึ่งนำเวียดนามเข้าสู่ยุคใหม่ และเป็นรากฐานของการพัฒนาด้านต่างๆ ของเวียดนามในปัจจุบัน

นางโง ถิ เหว่ ปัจจุบันอายุ 101 ปี เป็นสตรีผู้มีบทบาทสำคัญในช่วงสร้างชาติและต่อสู้กับอาณานิคม และเคยเข้ามาพำนักในประเทศไทยด้วย