ข่าวและกิจกรรม : ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ประจำศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย ณ นครโฮจิมินห์ News

ข่าวและกิจกรรม : ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ประจำศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย ณ นครโฮจิมินห์

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมวลข้อมูลและพัฒนาระบบข้อมูล ประจำศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย ณ นครโฮจิมินห์

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายกงสุล สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ เลขที่ 77 ถนน Tran Quoc Thao เขต 3 นครโฮจิมินห์

ช่วงเวลาการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 -12.00 น. และ 14.00 - 16.00 น.                  

กรณีผู้สมัครอยู่นอกนครโฮจิมินห์ หรือนอกประเทศเวียดนาม สามารถยื่นเอกสาร (PDF) ได้ทางอีเมล์ econ.HOM@mfa.mail.go.th ระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2562 โดยระบุหัวเรื่อง “สมัครงานศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทย ณ นครโฮจิมินห์”

การคัดเลือก

การสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ วันที่ 11 พฤศจิกายน เวลา 10.00 น. ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ