ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์จัดพิธีถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีวางพวงมาลา พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องปฐมเทศนาปัญจวัคคีย์ ด้านในพระเจดีย์ของวัด Buu Long (วัดนาคาราม) นครโฮจิมินห์ News

ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์จัดพิธีถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีวางพวงมาลา พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องปฐมเทศนาปัญจวัคคีย์ ด้านในพระเจดีย์ของวัด Buu Long (วัดนาคาราม) นครโฮจิมินห์

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์จัดพิธีถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ พิธีวางพวงมาลา พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องปฐมเทศนาปัญจวัคคีย์ ด้านในพระเจดีย์ของวัด Buu Long (วัดนาคาราม) นครโฮจิมินห์

พิธีดังกล่าวมีนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์และภริยาเป็นประธานฝ่ายฆราวาสและมีพระเวียน มินห์ เจ้าอาวาสวัด Buu Long เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์รวมจำนวน 10 รูป ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานในทีมประเทศไทย ณ นครโฮจิมินห์ ประธานสมาคมนักธุรกิจไทยในเวียดนาม และสมาชิกบริหารสมาคมฯ ผู้ประสานงาน/สมาชิกชมรมสตรีไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดใกล้เคียง ภาคเอกชนไทยและชาวไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุลเข้าร่วมประมาณ 60 คน

กงสุลใหญ่ฯ เริ่มพิธีโดยการจุดธุปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้กล่าวนมัสการพระรัตนตรัย อาราธนาศีล สมาทานศีล และอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ทั้งนั้นสวดพระพุทธมนต์ จากนั้นกงสุลใหญ่ฯ นำผู้เข้าร่วมพิธีประเคนเครื่องไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กงสุลใหญ่ฯ กรวดน้ำรับพรแล้วจึงกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ กงสุลใหญ่ฯ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์แล้วจึงวางพวงมาลาในนามสำนักงานทีมประเทศไทย ภาคธุรกิจไทยและชุมชนไทยในนครโฮจิมินห์และจังหวัดในเขตกงสุล จากนั้นจึงกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำชาวไทยจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 89 วินาที