ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้รับเชิญจากบริษัท Reed Tradex ให้กล่าวเปิดงาน ในฐานะประธาน งาน Metalex Vietnam 2019 และงาน Welding Vietnam  News

ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้รับเชิญจากบริษัท Reed Tradex ให้กล่าวเปิดงาน ในฐานะประธาน งาน Metalex Vietnam 2019 และงาน Welding Vietnam

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ ได้รับเชิญจากบริษัท Reed Tradex ให้กล่าวเปิดงาน ในฐานะประธาน งาน Metalex Vietnam 2019 และงาน Welding Vietnam ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2562 ณ Saigon Exhibition & Conference Center (SECC) โดยในปีนี้มี Engineering Export Promotion Center India (EEPC) เป็นผู้จัดร่วม และอินเดียมีฐานะเป็นประเทศหุ้นส่วนของงานปีนี้

ในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วม อาทิ กงสุลใหญ่อินเดียประจำนครโฮจิมินห์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุน (Investment & Trade Promotion Centre - ITPC) ประจำนครโฮจิมินห์ รองประธาน EEPC ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริม SMEs กรุงโตเกียว และสมาคมธุรกิจเวียดนามในด้านที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วย

กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวถึงความสำคัญของเทคโนโลนี นวัตกรรม และการสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมสนับสนุนท้องถิ่น เพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเข้าถึงห่วงโซ่การผลิตของโลก ซึ่งเวียดนาม ไทย อินเดีย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคสามารถได้ประโยชน์ร่วมกันได้

ทั้งนี้ ในงานดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ นครโฮจิมินห์ โดย ผอ. ดร. สุภาพร สุขมาก ได้สนับสนุนผู้ประกอบการไทย 14 บริษัท เข้าร่วมงานดังกล่าวภายใต้ Thai Pavilion ซึ่งกงสุลใหญ่ฯ ได้เยี่ยมการออกแสดงสินค้าของภาคเอกชนไทยด้วย