ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ พร้อม Dr. Tran Thanh Long ประธานสมาคมช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้นครโฮจิมินห์ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยเด็กชาวเวียดนามจำนวน 2 ราย News

ข่าวและกิจกรรม : เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ พร้อม Dr. Tran Thanh Long ประธานสมาคมช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้นครโฮจิมินห์ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยเด็กชาวเวียดนามจำนวน 2 ราย

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ พร้อม Dr. Tran Thanh Long ประธานสมาคมช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้นครโฮจิมินห์ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยเด็กชาวเวียดนามจำนวน 2 ราย ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมฯ ในการผ่าตัดหัวใจ ณ แผนกผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด University Hospital เขต 5 นครโฮจิมินห์ โดยมีแพทย์ผู้รักษาและพยาบาลให้การต้อนรับ

สมาคมช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้นครโฮจิมินห์ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1994 ได้ทำงานให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และครอบครัวในเขตนครโฮจิมินห์และจังหวัดทางภาคใต้ของเวียดนามหลากหลายด้าน โดยในส่วนของโรคหัวใจเด็ก ที่ผ่านมามีผู้ป่วยได้รับความช่วยเหลือแล้วกว่า 8,420 ราย และเฉพาะในปี 2562 จำนวน 186 ราย

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมงานกับสมาคมฯ มาอย่างใกล้ชิด เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยยากไร้ในเวียดนาม อาทิ ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้บริจาคเงินจำนวน 76,000,000 ด่ง (หรือประมาณ 100,000 บาท) ให้แก่สมาคมช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้นครโฮจิมินห์ เพื่อถวายพระราชกุศล และสานต่อการให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ ตามที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนไทยบริจาคเงินมาอย่างต่อเนื่อง มูลค่ารวมแล้วกว่า 3,400,000,000 ด่ง (หรือประมาณ 4,600,000 บาท) นับเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันทำความดีเพื่อตอบแทนคืนแก่สังคมเวียดนาม