สารคดี ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

 

77 Tran Quoc Thao Street,District 3
Ho Chi Minh City

โทร. (8428) 3932-7637-8
โทรสาร. (8428) 3932-6002
อีเมล์ thaihom@mfa.go.th
 www.facebook.com/RTCG.HCMC
LINE : @rtcg.hcmc

หมายเลขฉุกเฉิน (สำหรับคนไทย)
(+๘๔)๑๖๖๖-๓๓๒๐๗๑