ธุรกิจ

ข้อมูลเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ : จังหวัดกว๋างนาม (Quang Nam)

จังหวัดกว๋างนาม

ข้อมูลทั่วไป

กว๋างนามเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ภาคกลางของเวียดนามและเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในอดีตเพราะเป็นที่ตั้งของอาณาจักจาม และมีเมืองประวัติศาสตร์อย่างเมืองฮอยอันตั้งอยู่ จังหวัดกว๋างนามมีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศลาวและจังหวัดคอนตูม พื้นที่มากกว่าครึ่งของจังหวัดเป็นพื้นที่ป่าไม้ ทางทิศตะวันตกติดกับเขตจังหวัดกว๋างหงาย จังหวัดกว๋างนามประกอบด้วย 16 อำเภอ และมี 2 เมืองได้แก่เมืองตามกี่และเมืองฮอยอัน จังหวัดกว๋างนามยังเป็นบ้านเกิดของนาย Nguyen Xuan Phuc นายกรัฐมนตรีเวียดนามคนปัจจุบันอีกด้วย

จังหวัดกว๋างนามเป็นจังหวัดใหญ่ในภาคกลางเวียดนาม มีท่าเรือ สนามบิน มรดกวัฒนธรรมและมีศักยภาพสูง ในช่วงที่ผ่านมา ทางการจังหวัดได้พัฒนาจุดแข็งด้านการท่องเที่ยว เครื่องจักรกลและโครงสร้างพื้นฐาน ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการยกระดับให้ดีขึ้น ให้ความสนใจถึงการพัฒนาการเกษตรชนบท โดยเฉพาะการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ และการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ

เนื้อที่ทั้งหมด – 10,406ตารางกิโลเมตร

จำนวนประชากรในปี 2561 1,494,000 คน เพิ่มขึ้นกว่า 7,000 คน หรือประมาณร้อยละ 0.47 เมื่อเทียบกับปี 2560

รายได้เฉลี่ยต่อคนในปี 2561 61 ล้านด่ง/คน/ปี (ประมาณ 2,619.31 ดอลลาร์สหรัฐ/คน/ปี)

GDRP ในปี 2561 – 68.1 ล้านล้านด่ง (2.92 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 เมื่อเทียบกับปี 2560

ภาคการเกษตร ประมงและป่าไม้ ในปี 2561 – เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.28 เมื่อเทียบกับปี 2560

ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้างในปี 2561 – เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.3 เมื่อเทียบกับปี 2560

ปัจจุบัน จังหวัดมีเขตเศรษฐกิจและเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดด้วยกันทั้งหมด 8 แห่ง

ภาคการบริการในปี 2561 – เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 เมื่อเทียบกับปี 2560

โครงสร้างด้านการคมนาคม – จังหวัดกว๋างนามมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและมีเครือข่ายที่ดีในการเชื่อมโยงกับจังหวัดต่างๆ จังหวัดกว๋างนามมีสนามบิน Chu Lai ซึ่งเป็นหนึ่งในสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของภาคกลาง มีเที่ยวบินไปกรุงฮานอย และนครโฮจิมินห์ทุกวัน และทางจังหวัดกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสนามบินขนส่งสินค้านานาชาติระดับ 4F และสถานีซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องบินของเวียดนาม นอกจากนั้นสนามบินนานาชาติดานังก็ห่างจากตัวเมือง Tam Ky (ตัวเมืองของจังหวัดกว๋างนาม) เพียงแค่
70 กิโลเมตรทางทิศเหนือเท่านั้น ซึ่งสนามบินนานาชาติดานังก็มีเที่ยวบินจากประเทศญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทยในทุกๆ วันนอกจากการมีสนามบินที่ดีในจังหวัดแล้ว กว๋างนามยังมีท่าเรือย่อย Ky Ha และ Tam Hiepในท่าเรือ Chu Lai – Truong Hai ที่มีศักยภาพในการรองรับเรือที่มีน้ำหนัก 20,000 DWT ท่าเรือนี้ส่งสินค้าของภาคเหนือและภาคใต้สู่ต่างประเทศ และไม่ไกลจากท่าเรือดานังดานัง ท่าเรือดานังเป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางและสามารถรองรับเรือที่มีน้ำหนักได้มากถึง 50,000 DWT และตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 3,000 TEUS สำหรับการจราจรทางบก จังหวัดกว๋างนามตั้งอยู่ในจุดเชื่อมโยงระหว่างทางหลวง Quoc Lo 1A ทางด่วนพิเศษจังหวัดดานัง – กว๋างหงาย และ ถนนเชื่อมริมทะเลของดานัง – ฮอยอัน – ชูลาย ถนนเส้นต่างๆ เหล่านี้เชื่อมต่อเขตเศรษฐกิจภาคกลางตะวันออกกับจังหวัดต่างๆ ในเขตที่ราบสูงภาคกลาง และยังเชื่อมต่อไปยังประเทศลาวตอนเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยได้อีกด้วย นอกจากนั้นจังหวัดยังมีทางรถไฟเชื่อมจังหวัดต่างๆ

สินค้าส่งออกหลัก

 • อุตสาหกรรมรถยนต์
 • อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • เครื่องแต่งกาย
 • อาหารทะเล
 • ผงแป้งมันสำปะหลัง
 • ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้
 • เครื่องดื่ม

สินค้านำเข้าหลัก

 • ชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
 • ชิ้นส่วนรถยนต์
 • วัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย
 • ผงแป้งมันสำปะหลัง
 • เหล็ก
 • ชิ้นส่วนอุปกรณ์

การลงทุนในปี 2561 – จังหวัดมีโครงการลงทุนใหม่ 53 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 4.8 ล้านล้านด่ง (206.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งน้อยกว่าปี 2560 ทั้งในด้านจำนวนโครงการและมูลค่าการลงทุน

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในปี 2561 – มี 28 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 320 ล้านดอลลาร์สหรัฐจนถึงปัจจุบัน จังหวัดกว๋างนามมีโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างผระเทศสะสม 172 โครงการ มูลค่าการลงทุนรวม 5.86 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป และภาคการท่องเที่ยว

 

รายชื่อบริษัทไทยที่ลงทุนในจังหวัดกว๋างนาม

ลำดับ

ชื่อ

ประเภทโครงการ

เงินลงทุน

(USD)

วันที่ได้รับใบอนุญาต

ที่ตั้ง

1

บริษัท Hi Tech Vietnam Apparel

โรงงานผลิตเครื่องนุ่มห่มและสิ่งทอ

15,270,000

28/6/2554

เขตอุตสาหกรรม Tay An

2

บริษัท Thai Viet Agri Group

โรงงานผลิตและแปรรูปอาหารสัตว์

5,007,577

25/7/2011

เขตอุสาหกรรม Nam Duong

3

บริษัท Thai Viet Swine Line

ฟาร์มเลี้ยงสุกร

8,700,261

22/4/2013

หมู่บ้านThon Trung Luong

4

บริษัท Shaiyo Triple A Quang Nam

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้

2,885,000

23/3/2015

เขตอุตสาหกรรม Doc Tranh

5

บริษัท Thai Viet Agri Group

ฟาร์มเลี้ยงสุกร

3,455,000

3/4/2017

หมู่บ้าน Vinh Trinh

 

 

โครงการที่จังหวัดกำลังเรียกร้องให้เข้ามาลงทุนในช่วงปี 2559 – 2563

ลำดับ

ชื่อโครงการ

พื้นที่

ที่ตั้ง

เงินลงทุน

รูปแบบการลงทุน

โครงการอุตสาหกรรมการแปรรูปและการช่วยเหลือ

1

โครงการผลิตอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับธุรกิจเครื่องบินและอุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องบิน

300 เฮกตาร์

เขตเศรษฐกิจ Chu Lai

1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

2

โครงการโรงงานผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์

ขั้นต่ำ 2 เฮกตาร์ ต่อ 1 โครงการ

บนเขตอุตสาหกรรมในจังหวัด

ขั้นต่ำ 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

3

โครงการผลิตเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสารสนเทศ

ขั้นต่ำ 2 เฮกตาร์ ต่อ 1 โครงการ

บนเขตอุตสาหกรรมในจังหวัด และเขตเศรษฐกิจ Chu Lai

ขั้นต่ำ 110 ล้านดอลลาร์วสหรัฐ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

4

โครงการผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเพาะปลูก

20 เฮกตาร์

บนเขตอุตสาหกรรมในจังหวัด และเขตเศรษฐกิจ Chu Lai

50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

5

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากคริสตัล

5 – 10 เฮกตาร์

บนเขตอุตสาหกรรมในจังหวัด

แล้วแต่รูปแบบของโครงการ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

6

โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก Composite

10 เฮกตาร์

บนเขตอุตสาหกรรมในจังหวัด และเขตเศรษฐกิจ Chu Lai

30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

7

โครงการผลิตอุปกรที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย

20 – 50 ต่อ 1 โครงการ

เขตเศรษฐกิจ Chu Lai และอำเภออื่นๆ

แล้วแต่รูปแบบของโครงการ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

8

โรงงานผลิตไม้

10 เฮกตาร์

อำเภอในเขตที่มีภูเขา

10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

9

สำนักงานผ้าไหม Ma Chau จังหวัดกว๋างนาม

5 – 10 เฮกตาร์

อำเภอ DuyXuyen

แล้วแต่รูปแบบของโครงการ

ธุรกิจ

โครงการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน

10

ท่าเรือนานาชาติ Chu Lai

2,000 เฮกตาร์

เขตเศรษฐกิจ Chu Lai

1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

Build – Transfer

Build – Operation – Transfer

Build – Transfer – Opertaion

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

11

โครงการลงทุนก่อสร้างท่าเรือ Ky Ha

72 เฮกตาร์

เขตเศรษฐกิจ Chu Lai

200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Build – Transfer

Build – Operation – Transfer

Build – Transfer – Opertaion

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

12

เขตอุตสาหกรรมยานยนต์

1,500 เฮกตาร์

เขตเศรษฐกิจ Chu Lai

400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

13

โครงการอุตสาหกรรมต่อเรือประมง

20 เฮกตาร์

เขตเศรษฐกิจ Chu Lai

100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

14

โครงการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเขตอุตสาหกรรมเวียดนาม-ญี่ปุ่น

500 เฮกตาร์

อำเภอ Thanh Binh

150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

15

โครงการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเขตอุตสาหกรรมเวียดนาม-เกาหลี

500เฮกตาร์

อำเภอ Nui Thanh

500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

16

โครงการลงทุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเขตอุตสาหกรรม Dai Tan

301.63 เฮกตาร์

อำเภอ Dai Loc

40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

17

โครงการลงทุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเขตอุตสาหกรรม Phu Xuan

365 เฮกตาร์

อำเภอ PhuNinh

40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

18

โครงการลงทุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเขตอุตสาหกรรม Cang-Do thi Tam Thang

1,000 เฮกตาร์

อำเภอ Thang Binhเมือง Tam Ky

300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

19

โครงการก่อสร้างทางเชื่อมรีสอร์ท Nam Hoi An –My Son

12 กิโลเมตร

อำเภอ DuyXuyen

480 พันล้านด่ง

Build – Operate – Transfer

Build - Transfer

20

โรงงานจัดการน้ำเสีย

3-5 เฮกตาร์

เขตเมืองใหม่

300 – 500 พันล้านด่ง

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

โครงการอุตสาหกรรมการเกษตรและการประมง

21

ศูนย์วิจัยและผลิตผลิตภัณฑ์ทางทะเลคุณภาพสูง

20 เฮกตาร์

อำเภอ Thang Binh

แล้วแต่รูปแบบของโครงการ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

22

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชชั้นสูง

20 เฮกตาร์

อำเภอต่างๆ

20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

23

โครงการเพาะพันธ์ปศุสัตว์

1,300 เฮกตาร์

อำเภอ Dai Loc อำเภอDuyXuyenอำเภอ Thang BinhอำเภอPhuNinhอำเภอ Tien Phuoc อำเภอ Nui Thanh

100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

24

ฟาร์มเลี้ยงปลาได้รับมาตราฐาน Viet Gap

2,000 เฮกตาร์

ใกล้แม่น้ำ Tranhอำเภอ Bac Tra My และอำเภอในเขตภูเขา

แล้วแต่รูปแบบของโครงการ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

25

ศูนย์วิจัยและพัฒนาและผลิตของป่า

ในเขตที่มีอยู่ดั้งเดิมแล้ว

อำเภอในเขตภูเขาเช่น อำเภอ Tien Phuoc อำเภอ Nam Tra My อำเภอ Tay Giangอำเภอ Nam GiangอำเภอNong Son

แล้วแต่รูปแบบของโครงการ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

26

โรงงานแปลรูปผลิตภัณฑ์จัดการอาหารทะเล

แล้วแต่รูปแบบของโครงการ

เขตเศรษฐกิจ Chu Lai

5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

27

โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากรังนก

แล้วแต่รูปแบบของโครงการ

เมืองฮอยอัน

5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

โครงการการท่องเที่ยว การให้บริการ และการสร้างแรงงานมนุษย์

28

โรงงานผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ

แล้วแต่รูปแบบของโครงการ

อำเภอ Nong Son

50 พันล้านเวียดนามด่ง

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

29

รีสอร์ท Nam Hoi An

2,000 เฮกตาร์

อำเภอ DuyXuyenและอำเภอ Thang Binh

2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

30

เขตการค้าเสรีเชื่อมต่อกับท่าเรือท่องเที่ยวนานาชาติ Chu Lai

1,000 เฮกตาร์

เขตเศรษฐกิจ Chu Lai

500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

31

โครงการรีสอร์ทบนเกาะ Tam Hai

500 เฮกตาร์

เขตเศรษฐกิจ Chu Lai

750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

32

โรงเรียนเทคนิก Chu Lai

20 เฮกตาร์

เขตเศรษฐกิจ Chu Lai

40 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

33

โรงพยาบาลนานาชาติภาคกลาง

15-20 เฮกตาร์

เขตเมืองใหม่ Dien Nam – Dien Ngoc

40 – 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

34

ศูนย์การค้าซุปเปอร์มาเก็ตอำเภอ Nui Thanh

2 เฮกตาร์

อำเภอ Nui Thanh

10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

35

ศูนย์การค้าซุปเปอร์มาเก็ตอำเภอ Dai Loc

0.5 เฮกตาร์

อำเภอ Dai Loc

3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

36

ตลาด Thanh My

30 เฮกตาร์

อำเภอ Nam Giang

20 ล้านด่ง

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

37

สถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อน และเล่นกีฬา Tay Ba Na

100 เฮกตาร์

อำเภอ Dong Giang

50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

38

สถานที่ท่องเที่ยวรอบแม่น้ำ Co Co

33 เฮกตาร์

เขตเมืองใหม่Dien Nam – Dien Ngoc

1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อ 1 เฮกตาร์

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

39

สถานที่ท่องเที่ยวชายทะเล Tam Thanh

15-20 เฮกตาร์

อำเภอเมือง Tam Ky

20-25 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

40

หมู่บ้านท่องเที่ยว Dai Binh

10 เฮกตาร์

อำเภอ Nong Son

10 พันล้านด่ง

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

41

แหล่งท่องเที่ยวผจญภัย Hon Kem Da Dung

30 เฮกตาร์

อำเภอ Nong Son

100 พันล้านเวียดนามด่ง

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

42

แหล่งท่องเที่ยวน้ำตก Suoi Tien

30 เฮกตาร์

อำเภอ Que Son

30 พันล้านด่ง

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

43

โครงการพัฒนาการให้บริการและการท่องเที่ยวหมู่บ้าน Loc Yen

37 เฮกตาร์

อำเภอ Tien Phuoc

45 พันล้านด่ง

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

44

แหล่งท่องเที่ยว An Phu

3 เฮกตาร์

อำเภอเมือง Tam Ky

20 พันล้านด่ง

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100

45

แหล่งท่องเที่ยวน้ำตก Grang

20 เฮกตาร์

อำเภอ Nam Giang

20 พันล้านด่ง

เงินลงทุนต่างชาติหรือภายในชาติร้อยละ 100