ธุรกิจ

ข่าวสารธุรกิจที่น่าสนใจ : ข่าวเด่นวันที่ 28-31 มกราคม 2562

จังหวัดบากเลียวมุ่งพัฒนาการทำฟาร์มกุ้งอินทรีย์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

ในปี 2562 จังหวัดบากเลียวสนับสนุนให้ผู้ประกอบการลงทุนสร้างโมเดลฟาร์มกุ้งที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงควบคู่กับการแนะแนวเกษตรกรให้ทำฟาร์มกุ้งอย่างยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 นาย Le Minh Chien รองประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดบากเลียว เผยว่า จังหวัดบากเลียวมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรขั้นสูงในการทำฟาร์มกุ้งและส่งเสริมการทำฟาร์มกุ้งอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพและสร้างรายได้ต่อเกษตรกรมากขึ้นได้แก่ รูปแบบการเลี้ยงกุ้งควบคู่ไปกับการทำนาข้าว โดยเลี้ยงกุ้งสลับกับปลูกข้าวในหนึ่งครั้งต่อปี โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวสายพันธุ์ Red Bush ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ ซึ่งจะดูดซึมสารอินทรีย์ที่ตกค้างจากกุ้งปรับสภาพดินและน้ำและยังช่วยให้การเพาะกุ้งในครั้งต่อไปดีขึ้นปัจจุบันจังหวัดบากเลียวมีพื้นที่การปลูกข้าวควบคู่กับการเลี้ยงกุ้งประมาณ 25,000 เฮกตาร์

นาย Chien กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอกำลังทำการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวสายพันธุ์ Red Bush เพื่อให้แพร่หลายมากขึ้น นอกจากนี้ จังหวัดได้เชิญบริษัทเวียดนาม – ออสเตรเลีย ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงลึกด้านสัตว์น้ำตั้งแต่การเพาะเลี้ยงสายพันธุ์ กระบวนการทางเทคนิคไปจนถึงการออกแบบฟาร์มให้เข้าร่วมลงทุน ทั้งนี้การใช้เทคโนโลยีจะช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมและช่วยเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น 10-15 เท่า จากการทำฟาร์มกุ้งแบบดั้งเดิมนอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมการสร้าง “เขตเทคโนโลยีเกษตรกรรมขั้นสูงเพื่อพัฒนาฟาร์มกุ้งจังหวัดบากเลียว” เพื่อดึงดูดการลงทุนและรับประกันมาตรฐานของผลผลิต ซึ่งดำเนินการไปแล้วร้อยละ 30จากพื้นที่ทั้งหมด โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อดึงดูดธุรกิจโรงงานผลิตอาหารกุ้งไปจนถึงการรับประกันคุณภาพการส่งออกกุ้งในเชิงพาณิชย์ทั้งนี้จังหวัดบากเลียวจะเป็นเขตเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านการทำฟาร์มกุ้งแห่งแรกของประเทศ ซึ่งหากการประยุกต์ใช้นี้ประสบความสำเร็จก็จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาฟาร์มกุ้งของเวียดนามทั้งประเทศ

ปัจจุบัน จังหวัดบากเลียวมีบริษัท 10 แห่ง ที่เข้ามาลงทุนโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการทำฟาร์มกุ้งโดยมีพื้นที่การทำฟาร์มกุ้ง70.06 เฮกตาร์พื้นที่ทำเกษตรกรรม61.06 เฮกตาร์มีผลผลิตรวม2,889 ตันกำลังการผลิตเฉลี่ย 47.48 ตันต่อเฮกตาร์พื้นที่ผิวน้ำและมีครัวเรือนจำนวน287 ครัวเรือน ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการเลี้ยงกุ้ง115.38 เฮกตาร์ทำเกษตรกรรม103.9 เฮกตาร์มีผลผลิต4,983 ตันกำลังการผลิตเฉลี่ย 47.96 ตันต่อเฮกตาร์พื้นที่ผิวน้ำทั้งนี้จังหวัดมีแผนขยายกำลังการผลิตด้วยโมเดลข้างต้นให้ครอบคลุมพื้นที่2,070เฮกตาร์ ภายในปี 2568เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกอาหารทะเลเป็น1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา:Kinhte Saigon Online วันที่ 20 มกราคม 2562

URL :https://www.thesaigontimes.vn/284465/bac-lieu-phat-trien-nuoi-tom-sinh-thai-va-cong-nghe-cao.html

 

สิงคโปร์เปิดตัวแอพพลิเคชั่นสำหรับเรียกใช้บริการรถยนต์ร่วมโดยสารในเวียดนาม

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562  บริษัท Tada ของสิงคโปร์ภายใต้บริษัทMass Vehicle Ledger (MVL) ซึ่งเป็นบริษัท Start-up สัญชาติเกาหลีใต้ ได้เปิดตัวแอพพลิเคชั่นสำหรับเรียกใช้บริการรถยนต์ร่วมโดยสารในนครโฮจิมินห์เป็นแห่งที่ 3 หลังจากที่ได้เปิดตัวในกัมพูชา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 และที่มาเลเซียรวมทั้งมีแผนการเพิ่มบริการรถตุ๊กตุ๊กในกัมพูชาในแอพพลิเคชั่นดังกล่าว ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

นอกจากนี้ บริษัทMVL ยังมีแผนการเปิดตัวแอพพลิเคชั่นwallet หรือแอพพลิเคชั่นกระเป๋าเงินออนไลน์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 เช่นเดียวกับการให้บริการเช่ารถจ้างคนขับรถ และความร่วมมือในการแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทอื่น ๆ ภายในสิ้นปี

Tadaเป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้เทคโนโลยี blockchain ในการบันทึกข้อมูลเช่นการชำระเงินและการบำรุงรักษายานพาหนะ ซึ่งตั้งแต่เปิดตัวในสิงคโปร์จนถึงปัจจุบัน Tada มีผู้เข้าร่วมขับรถให้บริการมากกว่า 27,000 คน และผู้ใช้บริการมากกว่า 200,000 คน

ปัจจุบัน การแข่งขันด้านการให้บริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม/แอพพลิเคชั่นด้านการใช้บริการขนส่งสาธารณะในลักษณะ Shared economy ในนครโฮจิมินห์มีสูงขึ้นเรื่อย ๆ ที่ผ่านมามีผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นเรียกรถแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง การให้บริการรับ-ส่งอาหารในนครแล้วกว่า 10 ราย อาทิ Go-viet และ Grab สัญชาติมาเลเซีย Fast-go, Now และ Foody สัญชาติเวียดนาม

ที่มา : The Straits Times วันที่ 21 มกราคม 2562

URL :https://www.straitstimes.com/business/companies-markets/singapore-based-ride-hailing-app-tada-launches-in-vietnam?fbclid=IwAR35wrlAul5F7gqszxhZ9FSAEsKuTa7LqJQvdyYjd2YzUhrBCVy4_E4VDpw

 

จังหวัดบิ่นห์เยืองเร่งดึงดูดการลงทุนเพื่อกระตุ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

คณะกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่นห์เยืองเปิดตัวโครงการดึงดูดการลงทุน 8 โครงการเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงปี 2559-2563 โดยส่งเสริมการอำนวยความสะดวกในงานก่อสร้างเพื่อเพิ่มการลงทุนของภาคเอกชน

นาย Mai Hung Dung รองประธานกรรมการประชาชนจังหวัดบิ่นห์เยือง กล่าวว่าจังหวัดจะเปิดเขตอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุนใหม่รวมทั้งมีแผนปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการเมืองการทำวิจัยและลงทุนในระบบขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การย้ายโรงงานที่ปล่อยมลพิษซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนไปยังเขตอุตสาหกรรมรวมถึงการเร่งส่งเสริมการลงทุนในด้านสาธารณูปโภคและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคอุตสาหกรรม 4.0

จังหวัดบิ่นห์เยืองได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน12 ประการ โดยมุ่งเน้นไปที่ภาคการบริการ รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อพัฒนาจังหวัดฯ ให้เป็นเมืองอัจฉริยะชั้นนำโดยการปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพของผู้อยู่อาศัยนอกจากนี้ ยังตั้งเป้าหมายการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศระดับภูมิภาค (GRDP) ในปี 2562 ไว้ที่ร้อยละ 8.4-8.6 และมีรายได้ต่อหัว 140 ล้านด่งต่อปี (มากกว่า 6,030 ดอลลาร์สหรัฐ)

ทั้งนี้ ในปี 2561 จังหวัดฯ ได้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม27 ข้อจาก 29 ข้อและกรมการวางแผนและการลงทุนของจังหวัดฯ ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการลงทุน โดยสามารถดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ(FDI) ได้มากกว่า 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2561 รวมมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 3.17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นจังหวัดที่ดึงดูด FDI ได้มากที่สุดลำดับที่ 3 ของประเทศตามหลังนครโฮจิมินห์และกรุงฮานอย

ที่มา: Vietnam Investment Review วันที่ 24 มกราคม 2562

URL: https://english.vov.vn/economy/binh-duong-open-for-investment-390976.vov